U Petrklíče

All posts in Žilka Václav

Vše, co najdete na stránkách této knížky, si mnoho let poznamená val autor myšlenky domácího muzicírování Václav Žilka. Postupně zpracoval dojmy a zážitky z cest (často z velmi exotických zemí) s Českým nonetem, jindy si zaznamenal postřehy o osobnostech naší i sveětové
kultury, s nimiž se setkával a s nimiž spolupracoval. Některé kapitoly či části knihy obsahují
rady a zkusšenosti muzi kanta pedagoga, zakladatele a propagátora myšlenky dechové reha bilitace. Celá knížka je naplněna láskou k muzice, k amatérským i profesio nálním muzikantům,
po okraj plná pokory k velikánům naší kultury. Publikace je doplněna kresbami Cyrila Boudy a mnoha cennými fotografiemi. Je napsána krásnou češtinou, která podobně jako domácí muzicírování či lidové písničky musí často bojovat omísto na slunci. Knížka Jak se rodí muzikant vychází k 83. naro zeninám koncertního umělce, flétnisty Českého noneta a dlouhole tého pedagoga.

  • Formát: 130×200; Vazba: pevná; Rozsah: cca 180 str.; Orientační cena: 179 Kč
  •