U Petrklíče

Kazatelka přeludů

V tichosti voláme tančící bytost, jejíž jiskřící pohyby zdají se chaosem, omamnou legendou umírající v prašivém vyjádření jedné a neměnné reality. Voláme po bytosti, jejíž život
je nakonec vyjádřením našich životů, po kterých v hlubokých nocích bolestně zoufáme, však často neslyšně. V tichosti voláme po bytosti, jejíž hudba je probouzením Řeči Světa, která je proměnlivou hrou realit.
Ale co znamená být bytostí světa? Co znamená vstoupit do bouře? Je začátek pouhým koncem? Jsou v mnohosti skryta zrna našich skutečností? Jsme vůbec ochotni vstoupit do společného rytmu s touto bytostí?
Jednu z mnohých odpovědí máte právě ve vašich rukou.

Autor: Miroslav Spousta
Cena: – Připravovaná novinka, říjen 2020, 199 Kč
Počet stran: 136
ISBN: 978-80-7229-817-4

Categories: ,

kkk ppp k