U Petrklíče

Ďábel na kříži

Historický thriller Ďábel na kříži pojednává o věčném zápolení dobra a zla v barvách českého
vrcholného středověku. Vyprávění je protknuté vírou i pověrami, morálními dilematy, drobnými
radostmi a příhodami soudobých lidí. Nevyhýbá se ani mocenským bojům a intrikám vládnoucích
stavů, které vyústí ve slavnou bitvu na Moravském poli.Osu knihy tvoří tři základní dějové linie.

První nás uvede do života kupce Mikuly. Mazanému, bezstarostnému šibalovi se zhroutí svět ve
chvíli, když z jeho syna Jakuba, nenápadného a chytrého mladíka, vyvstane skrytý velmistr sekty
Luciferiánů, fanatický přisluhovač ďábla. Bezcitná bestie, schopná čehokoliv, ale přitom bytostně
přesvědčená o svém spasitelském poslání, pošle milujícího otce ke dnu.

Druhou linii obsazují český král Přemysl Otakar II. a jeho rivalové: velmož Boreš z Rýzmburka a
římský král Rudolf I. Habsburský. Vzájemná nevraživost mezi panovníkem a českým šlechticem
dovede ukřivděného Boreše až ke zradě proti království. Spojí se s úhlavním nepřítelem Přemysla
Rudolfem, a zle na to doplatí. Oba mocní králové v rozhodujícím boji o vládu nad střední Evropou
nakonec zkříží meče.

Ve třetím dějství se proti sobě postaví majetku lačný vladyka Smil z Víckova a selhávající loupeživý
rytíř Mikuláš z Kamence. Na ukrutenství, která si vzájemně způsobují, mnohdy doplácí prostý lid. I
přesto jednou najdou cestu k usmíření.

Pohnuté příběhy hlavních hrdinů se v závěru románu dramaticky protnou. Jednání postav nepůsobí
černobíle, žádnou z nich totiž necharakterizuje pouze dobro či zlo. Naopak jsou ovládány jedním i
druhým, v momentech nelehkých, osudových voleb. Záměrem autora bylo na pozadí bouřlivého
období českých dějin vytvořit atraktivní a poutavý román, doprovázený pro čtenáře překvapivými
zvraty.

Autor: Libor Kleisner
Počet stran: 200
Cena: 349 Kč
ISBN: 978-80-7229-872-3

Categories: , , ,

ddddd   knihha