U Petrklíče

Blíž nevýslovnému

Nová básnická sbírka Jiřího Olšovského Blíž nevýslovnému prozkoumává svěží prostory svobody ve vztahu ke hře dějin i přírody. Není nad volnost pohybu „s jahodami a borůvkami říkání“, když srdce se chvěje radostí nad vodami fénixové lásky. Nic nemůže porazit klidnou odhodlanost slova, jež tu stojí proti zaběhaným rituálům a černým klakám dne, jež chtějí pro sebe uchvátit cestu k původnímu jasu. Pod javorem imaginace lze ve sbírce nalézt perly neporušené krásy.

Autor: Jiří Olšovský
Formát 100 x 170,
Vazba: brožovaná
Rozsah: 40 stran
Cena: 59 Kč
ISBN: 978-80-7229-524-1

Categories:

Petrklic-WEB-Obrazky-Obalky